fbpx

Books

MARKOS

geri dön ←  Yeni Antlaşma  → ileri Matta | Markos | Luka | Yuhanna | Resullerin | Yakub’un | 1 Petrus’un | 2 Petrus’un | 1 Yuhanna’nın | 2 Yuhanna’nın | 3 Yuhanna’nın | Yahuda’nın | Romalılara | 1 Korintoslulara | 2 Korintoslulara | Galatyalılara | Efeslilere | Filipililere |[…]

MATTA

geri dön ←  Yeni Antlaşma  → ileri Matta | Markos | Luka | Yuhanna | Resullerin | Yakub’un | 1 Petrus’un | 2 Petrus’un | 1 Yuhanna’nın | 2 Yuhanna’nın | 3 Yuhanna’nın | Yahuda’nın | Romalılara | 1 Korintoslulara | 2 Korintoslulara | Galatyalılara | Efeslilere | Filipililere |[…]

ÇÖLDE SAYIM

Çölde Sayım – Bölüm 1 İsrailliler’in Mısır’dan çıkışının ikinci yılı, ikinci ayın* birinci günü RAB Sina Çölü’nde, Buluşma Çadırı’nda Musa’ya şöyle seslendi: 2 “Sen ve Harun İsrail topluluğunun bütün boylarıyla ailelerinin sayımını yapın. Bütün erkekleri bir bir sayıp adlarını yazın. İsrailliler’den savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştaki bütün erkekleri[…]

LEVİLİLER

Levililer – Bölüm 1 RAB Musa’yı çağırıp Buluşma Çadırı’ndan ona şöyle seslendi: 2 “İsrail halkıyla konuş, onlara de ki, `İçinizden biri RAB’be sunu olarak bir hayvan sunacağı zaman, sığır ya da davar sunmalı. 3 “`Eğer yakmalık sunu* sığırsa, kusursuz ve erkek olmalı. RAB’bin sunuyu kabul etmesi için onu Buluşma Çadırı’nın[…]

MISIR’DAN ÇIKIŞ

Mısır’dan Çıkış – Bölüm 1 Yakup’la birlikte aileleriyle Mısır’a giden İsrailoğulları’nın adları şunlardır: 2 Ruben, ªimon, Levi, Yahuda, 3 İssakar, Zevulun, Benyamin, 4 Dan, Naftali, Gad, Aşer. 5 Yakup’un soyundan gelenler toplam yetmiş kişiydi. Yusuf zaten Mısır’daydı. 6 Zamanla Yusuf, kardeşleri ve o kuşağın hepsi öldü. 7 Ama soyları arttı;[…]

YARATILIŞ

Yaratılış – Bölüm 1 Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. 2 Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. 3 Tanrı, “Işık olsun” diye buyurdu ve ışık oldu. 4 Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. 5 Işığa “Gündüz”, karanlığa “Gece” adını verdi.[…]

KUTSAL KİTAP – İNCİL

Eski Ahit Yeni Antlaşma Yaratılış Matta Mısır’dan Çıkış Markos Levililer Luka Çölde Sayım Yuhanna Yasa’nın Tekrarı Resullerin Yeşu Yakub’un Hakimler 1 Petrus’un Rut 2 Petrus’un 1 Samuel 1 Yuhanna’nın 2 Samuel 2 Yuhanna’nın 1 Krallar 3 Yuhanna’nın 2 Krallar Yahuda’nın 1. Tarihler Romalılara 2. Tarihler 1 Korintoslulara Ezra 2 Korintoslulara[…]

Tüm hakları Hristiyan Türk Halkı'na aittir ©2022