fbpx

Temel Doktrinler

Biz bir Tanrı’ya – ebediyen var olan, bir ve üçlüye inanıyoruz: Baba Tanrı, Oğul Isa Mesih ve Kutsal Ruh. Görünür ve görünmez olan her şeyin Yaratıcısı olduğuna inanıyoruz. Biz onun ihtimamına, egemenliğine ve zarafetine, kurtuluşuna, ölülerin dirilişine ve Son Yargı’ya inanıyoruz. Kutsal Yazıların (İncil) Tanrı’dan esinlendiğine inanıyoruz. Tanrı’nın tek yanılmaz[…]

Biz bir Tanrı’ya – ebediyen var olan, bir ve üçlüye inanıyoruz: Baba Tanrı, Oğul Isa Mesih ve Kutsal Ruh. Görünür ve görünmez olan her şeyin Yaratıcısı olduğuna inanıyoruz. Biz onun ihtimamına, egemenliğine ve zarafetine, kurtuluşuna, ölülerin dirilişine ve Son Yargı’ya inanıyoruz.

Kutsal Yazıların (İncil) Tanrı’dan esinlendiğine inanıyoruz. Tanrı’nın tek yanılmaz ve otantik Sözü’dür. Kutsal Yazılar Tanrı’nın vahiyidir, tüm inanç ve kurtuluş meselelerinde tek ve yüce otoritedir.

İnsanın günahkar olduğunu ve günahın Tanrı’nın gazabını ve kınamasını kışkırttığını kabul ediyoruz.
Her insanın kurtuluşu için, Tanrı’nın Kutsal Ruhu’nun doğumuyla, onda mutlak bir zorunluluk olduğuna inanıyoruz.

İsa Mesih’in Tanrı’nın Oğlu olduğuna inanıyoruz. Biz onun bakir, günahsız bir yaşam doğmasına ve çarmıhtaki ikame ölümüne inanıyoruz, insanın suçluluk, güç ve günahın gücünden kurtuluşu için tek ve yeterli temel olarak.

Çarmıha gerilmiş ve İsa’nın çarmıha gerilmiş ve Mesih’i ölümden yükselterek mümkün olan günahkarın kurtarılmasına inanıyoruz.

Tanrı’nın Kutsal Ruhunun aydınlatıcı, onarıcı, itaatkar ve kutsallaştırıcı eylemine inanıyoruz.

Mesih’in başı olduğu Kilise’yi oluşturan tüm müminlerin rahipliğini, tüm dünyada müjde ilan etme emrini yerine getirmeye adanmış olan kiliseyi kabul ediyoruz.

Rab İsa Mesih’in güç ve ihtişamla kişisel, görünür, yeniden ortaya çıkmasını dört gözle bekliyoruz.

“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.

Yuhanna 3:16

Tüm hakları Hristiyan Türk Halkı'na aittir ©2022