fbpx

From the Blog

Yakub’un 5:15-16

Yakub’un 5:15-16 15 İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracaktır. Eğer hasta günah işlemişse, günahları bağışlanacaktır. 16 Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir.

Kutsal Kitabın gerçek olduğundan nasıl emin olabiliriz?

Kutsal Kitabın Tanrısına inanmaya gelince, en sık sorulan sorulardan biri şudur: “Bugün sahip olduğumuz İncil’in en başından beri olduğundan nasıl emin olabilirim? ? “. Metinlerin orijinal kaydından bu yana geçen süre göz önüne alındığında, bu metinlerin bugüne kadar değişmeden ulaştığından nasıl emin olabiliriz? Bazı şeylerin düşürülmesi ve bazılarının eklenmesi mümkün[…]

Temel Doktrinler

Biz bir Tanrı’ya – ebediyen var olan, bir ve üçlüye inanıyoruz: Baba Tanrı, Oğul Isa Mesih ve Kutsal Ruh. Görünür ve görünmez olan her şeyin Yaratıcısı olduğuna inanıyoruz. Biz onun ihtimamına, egemenliğine ve zarafetine, kurtuluşuna, ölülerin dirilişine ve Son Yargı’ya inanıyoruz. Kutsal Yazıların (İncil) Tanrı’dan esinlendiğine inanıyoruz. Tanrı’nın tek yanılmaz[…]

Neden varız?

İnsanlar zaman kazanır. Kötü insanlar kötü zamanlar üretir, dindar insanlar tanrısal zamanlar yaratır. Bireylerdeki olumlu değişim toplumlarında olumlu bir değişim yaratır. Dürüstlük ve ahlaki değerler olmadan ne akıl ne eğitim ne de yetenekler birlikte yaşamlarımız için gerçekten yararlı olamaz. Bu Rab İsa Mesih’e imanını her insan, her nesil ve her[…]

Mesajımız Rab İsa Mesih

Rabbimiz İsa Mesih’in günahlarımız için çarmıha gerildiğini ve gerekçemiz için dirildiğini duyuruyoruz. Birçoğu için aptallıktır, diğerlerine göre bu bir caziptir, ancak Hristiyanlar için İsa Mesih Tanrı’nın gücü ve Tanrı’nın bilgeliğidir. Dünyanın tüm kelimeleri Rab’bi tarif edemez ya da açıklayamaz. Rab İsa Mesih, insanlığın bu hayatta ve sonsuzluk içinde sahip olmak[…]

Tüm hakları Hristiyan Türk Halkı'na aittir ©2022