fbpx

Kutsal Kitabın gerçek olduğundan nasıl emin olabiliriz?

Kutsal Kitabın Tanrısına inanmaya gelince, en sık sorulan sorulardan biri şudur: “Bugün sahip olduğumuz İncil’in en başından beri olduğundan nasıl emin olabilirim? ? “. Metinlerin orijinal kaydından bu yana geçen süre göz önüne alındığında, bu metinlerin bugüne kadar değişmeden ulaştığından nasıl emin olabiliriz? Bazı şeylerin düşürülmesi ve bazılarının eklenmesi mümkün[…]

Kutsal Kitabın Tanrısına inanmaya gelince, en sık sorulan sorulardan biri şudur: “Bugün sahip olduğumuz İncil’in en başından beri olduğundan nasıl emin olabilirim? ? “. Metinlerin orijinal kaydından bu yana geçen süre göz önüne alındığında, bu metinlerin bugüne kadar değişmeden ulaştığından nasıl emin olabiliriz? Bazı şeylerin düşürülmesi ve bazılarının eklenmesi mümkün mü? Orijinal metinlerin transkriptlerini yapan kişilerin yaptığı herhangi bir hata olup olmadığını nasıl anlarız? Genel olarak, bugün okuduğumuz İncil’in gerçek olduğundan emin olabilir miyiz?

Eski tarihi belgelerin gerçekliğini değerlendirmenin ilk kriteri, ilgili olaylara tanıklık eden metinlerin belirli olaylardan ne kadar sonra yazıldığıdır. Yeni Ahit’in İncil kitapları MS 40 ile 70 yılları arasında yazılmıştır. Bu, Yeni Ahit’te anlatılan olayların meydana gelmesi ile bunların kaydedilmesi arasında çok az zaman geçtiği anlamına gelir (Mesih MS 34 yılında çarmıha gerildi). Dahası, Yeni Ahit metinleri ilk ortaya çıktığında, hala Mesih’in ve kilisenin yaşamı ve eserinin yaşayan on binlerce görgü tanığı vardı. Yeni Ahit metinlerinde yazılanlar tarihsel gerçeğe uymasaydı, bu on binlerce yaşayan görgü tanığı onu çürütebilirdi.
Eski bir metnin gerçekliği için ikinci kriter, bu metnin kaç tane el yazmasının korunduğudur. Yeni Ahit’in yaklaşık 5.000 Yunan el yazması var. En iyi tam el yazmaları, Mesih’ten 350 yıl sonrasına aittir.Yeni Ahit’ten ayrı kitaplar içeren, önceki dönemlere (MS 100-250) ait çok sayıda el yazması korunmuştur. Bu el yazmaları papirüs üzerine yazılmıştır ve metinleri, Yeni Ahit’in tüm metnini içeren daha sonra korunan Yunanca el yazmalarıyla tamamen örtüşmektedir.
İncil’in Yeni Ahit kitaplarının aynı dönemin klasik yazarlarının yazılarının çoğundan daha çok daha özgün ve orijinal transkriptlere sahip olması ilginçtir. Bununla birlikte, klasik yazarların eserlerinin transkriptlerinin gerçekliği, İncil’in gerçekliğinden farklı olarak sorgulanmaz. Böyle bir örnek Gaius Julius Caesar’ın Galya Savaşı Üzerine’dir. Sezar, MÖ 50 civarında “Galya Savaşı Üzerine” yazdı. En eskisi eserin orijinal yazım tarihinden 900 yıl sonrasına tarihlenen birkaç transkript korunmuş ve bize ulaşmıştır. Ancak kimse bu çalışmanın gerçekliğini sorgulamıyor.
Galya Savaşı bir istisna değildir: çoğu eski kitap, ilk yazılmalarından sonra 500 veya daha uzun yılların en eski kopyalarına sahiptir. Yeni Ahit metinlerinin korunmuş ilk transkriptleri, yalnızca orijinal metinlerden çok daha kısa değil, aynı zamanda eski bir metnin korunmuş transkriptlerinin sayısı bakımından da en çok sayıdadır. Ek olarak, hem Eski hem de Yeni Ahit metinleri, insanlık tarihindeki diğer herhangi bir metinle kıyaslanamayacak kadar kısa aralıklarla yazılmıştır.
Orijinal eserin tarihinin yakınlığı ve en eski tam veya kısmi el yazmaları göz önüne alındığında, İncil metninin değiştirilmiş olabileceğine dair şüpheler hem tarihsel hem de dilsel açıdan ortadan kalkar. El yazması transkriptlerinin gerçekliği ve gerçekliği olarak Yeni Ahit, antik dönemde yazılmış diğer tüm metinleri geride bıraktı ve günümüze kadar geldi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tüm hakları Hristiyan Türk Halkı'na aittir ©2022