fbpx

Books

YOEL

BÖLÜM 1 1 RAB’bin Petuel oğlu Yoel’e bildirdikleri. 2 Ey yaşlılar, dinleyin, Ülkede yaşayan herkes, kulak verin: Sizin zamanınızda ya da atalarınızın zamanında Hiç böyle bir şey oldu mu? 3 Bunu çocuklarınıza anlatın; Çocuklarınız kendi çocuklarına, Onların çocukları da bir sonraki kuşağa anlatsınlar. 4 Genç çekirgeden artakalan ürünü olgunlaşmış çekirge[…]

HOŞEA

BÖLÜM 1 1 Uzziya, Yotam, Ahaz ve Hizkiya’nın Yahuda’da ve Yehoaş oğlu Yarovam’ın İsrail’de krallık ettiği dönemde RAB’bin Beeri oğlu Hoşea’ya bildirdiği sözler. 2 RAB Hoşea aracılığıyla konuşmaya başladığında ona şöyle dedi: “Git, kötü bir kadınla evlen, ondan zina çocukların olsun. Çünkü ülke halkı benden ayrılarak adice zina ediyor.” 3[…]

DANİEL

BÖLÜM 1 1 Yahuda Kralı Yehoyakim’in krallığının üçüncü yılında Babil Kralı Nebukadnessar Yeruşalim’in üzerine yürüyüp kenti kuşattı. 2 Rab, Yahuda Kralı Yehoyakim’i ve Tanrı’nın Tapınağı’ndaki bazı eşyaları Nebukadnessar’ın eline teslim etti. Nebukadnessar bunları Şinar ülkesine götürüp kendi ilahının tapınağının hazinesine yerleştirdi. 3 Kral İsrailliler arasından kral soyundan gelme ya da[…]

EZEKİEL

BÖLÜM 1 1 Otuzuncu yılda, dördüncü ayın* beşinci günü Kevar Irmağı kıyısında sürgünde yaşayanlar arasındayken gökler açıldı, Tanrı’dan gelen görümler gördüm. 2 Kral Yehoyakin’in sürgünlüğünün beşinci yılında, ayın beşinci günü, 3 Kildan* ülkesinde, Kevar Irmağı kıyısında RAB Buzi oğlu Kâhin* Hezekiel’e seslendi. RAB’bin eli orada onun üzerindeydi. 4 Kuzeyden esen[…]

AĞITLAR

BÖLÜM 1 1 Okent ki, insan doluydu, Nasıl da tek başına kaldı şimdi! Büyüktü uluslar arasında, Dul kadına döndü! Soyluydu iller arasında, Angarya altına düştü! 2 Geceleyin acı acı ağlıyor, Yanaklarında gözyaşı; Avutan tek kişi bile yok Bunca oynaşı arasında. Dostları ona hainlik etti, Düşman oldu. 3 Yahuda acı çekip[…]

YEREMYA

BÖLÜM 1 1 Benyamin topraklarında Anatot Kenti’ndeki kâhinlerden* Hilkiya oğlu Yeremya’nın sözleri. 2 RAB, Yahuda Kralı Amon oğlu Yoşiya’nın krallığının on üçüncü yılında Yeremya’ya seslendi. 3 RAB’bin Yeremya’ya seslenişi Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Yehoyakim’in döneminden, Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Sidkiya’nın krallığının on birinci yılının beşinci ayına* dek, yani Yeruşalim halkının[…]

YEŞAYA

BÖLÜM 1 1 Yahuda kralları Uzziya, Yotam, Ahaz ve Hizkiya zamanında Amots oğlu Yeşaya’nın Yahuda ve Yeruşalim’le ilgili görümü: 2 Ey gökler dinleyin, ey yeryüzü kulak ver! Çünkü RAB konuşuyor: “Çocuklar yetiştirip büyüttüm, Ama bana başkaldırdılar. 3 Öküz sahibini, eşek efendisinin yemliğini bilir, Ama İsrail halkı bu kadarını bile bilmiyor,[…]

EZGİLER EZGİSİ

BÖLÜM 1 1 Süleyman’ın Ezgiler Ezgisi. [Kız] 2 Beni dudaklarıyla öptükçe öpsün! Çünkü aşkın şaraptan daha tatlı. 3 Ne güzel kokuyor sürdüğün esans, Dökülmüş esans sanki adın, Kızlar bu yüzden seviyor seni. 4 Al götür beni, haydi koşalım! Kral beni odasına götürsün. [Kızın Arkadaşları] Seninle coşup seviniriz, Aşkını şaraptan çok[…]

VAİZ

BÖLÜM 1 1 Bunlar Yeruşalim’de krallık yapan Davut oğlu Vaiz’in sözleridir: 2 “Her şey boş, bomboş, bomboş!” diyor Vaiz. 3 Ne kazancı var insanın Güneşin altında harcadığı onca emekten? 4 Kuşaklar gelir, kuşaklar geçer, Ama dünya sonsuza dek kalır. 5 Güneş doğar, güneş batar, Hep doğduğu yere koşar. 6 Rüzgar[…]

SÜLEYMAN’IN ÖZDEYİŞLERİ

BÖLÜM 1 1 Davut oğlu İsrail Kralı Süleyman’ın özdeyişleri: 2 Bu özdeyişler, bilgeliğe ve terbiyeye ulaşmak, Akıllıca sözleri anlamak, 3 Başarıya götüren terbiyeyi edinip Doğru, haklı ve adil olanı yapmak, 4 Saf kişiyi ihtiyatlı, Genç adamı bilgili ve sağgörülü kılmak içindir. 5 Özdeyişlerle benzetmeleri, Bilgelerin sözleriyle bilmecelerini anlamak için Bilge[…]

Tüm hakları Hristiyan Türk Halkı'na aittir ©2022