fbpx

Vahiy 1:10-11

10 Rab’bin gününde Ruh’un etkisinde kalarak arkamda borazan sesine benzer yüksek bir ses işittim.
11 Ses, “Gördüklerini kitaba yaz ve yedi kiliseye*, yani Efes, İzmir, Bergama, Tiyatira, Sart, Filadelfya ve Laodikya’ya gönder” dedi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Tüm hakları Hristiyan Türk Halkı'na aittir ©2022